0

მაგას ვინ ტ*ნავს ?

ერთი შეხედვით ცუდად ჟღერს მაგრამ დღევანდელობაში ეს აღმატებული ფორმაა კითხვისა - ეგ საერთოდ რა შუაშია? გამოიყენება ასევე - თქვენ ერთად ვინ გ*ყნავთ ? ესეც აღმატებულ ხარისხშია და ნიშნავს - თქვენ ერთმანეთს საიდან იცნობთ?

- გუშინ ნიკუშამ დამირეკა , ზაზუშას დაშორდიო .
- მაგას ვაფშე ვინ ტ*ნავს?