1

ფაბრიკაში ხარ ნამყოფი??

ეს არის კითხვა რომელსაც უსვამენ თანამედროვე ბაბულიკები გოგოს "ქალიშვილი ხარ ?" ამ კითხვის ნაცვლად , რომლის ცოლად მოყვანასაც ფიქრობენ იმის დასადგენად არის თუ არა ეს პიროვნება ოჯახში შესაშვები . დადებითი პასუხის შემთხვევაში ამ გოგონას ცოლად მოყვანა გადაფიქრებულია 😂

"ფაბრიკაში რომ გოგო მივა "