0

მერე რა?

ორი სიტყვა, რომელიც სიტყვიერი დავის დროს ყველა არგუმენტს ანგრევს .

-შენ 10-ის ხარ, შენი შეყვარებული კი-23!
-მერე რა?