0

აქინძვა

სექსუალური კავშირის საკმაოდ ბრუტალური სახეობა.

"აუ იმდღეს გოგო ავქინძეეე.. სამი დღე ბანანის და კიტრის დანახვაზეც კი გული ერეოდა"