0

რა გუგლე ტრანსლატე ხარ

გამოიყენება სკოლაში 6-7 კლასებში, უცხო ენის გაკვეთილზე, როცა ერთი მოსწავლე არასწორად თარგმნის სიტყვას უცხო ენიდან. უმეტესად ბოლოში მჯდომი ათოსანი მოსწავლეების მიერ არის წამოყვირებული. ისინი ამ ფრაზით არც-თუ ისე მნიშვნელოვან შეცდომებს ასწორებენ, რომლებსაც კლასში ვერავინ ხვდება რამოდენიმე ათოსნის გარდამ

-ემმ... Helicopter ნიშნავს თვითმფინავს...
-ვახ შენ რა გუგლე ტრანსლატე ხარ.