0

მალე მოვალ

სიტყვა რომელსაც არანაირი ფუნქცია არააქ რადგან მაინც სულ აგვიანებ

მალე მოვალ სახლში