0

დაგინება

ინფორმაციის დასადატურებლად განკუთვნილი მრავალი სახეობის ფრაზა

ჩემი დედა მოვტყან უეჭველი სამი კუში ვიცი

0

დაგინება

სიმართლის დასაზუსტებლად წარმოთქმული შეურაცმყოფელი ფრაზა.

მტყუანის დედამოვტყან, გაწყობს?

0

დაგინება

გამოიყენება, რაიმე არგუმენტის, ან არარეალური ისტორიის გასამყარებლად, მაგრამ დედაზე დაგინება ვაფშე სხვა პონტია და დამგინებელი ამით ამსხვრევს ყველა დოგმას.

0

დაგინება

საკუთარი დედის, დანარჩენი ოჯახის წევრების, კარგების, კეთილების ან ნებისმიერი სხვა ძვირფასი რამის მიმართ სიტყვიერ შეურაცხყოფას ირგვლივ მყოფების ნდობის მოსაპოვებლად.

-აბა დაიგინე?!
-ჩემი ძუძუ მოვტყან.
-კაი მჯერა.