0

შვილი

სიტყვა, რომელსაც უმეტესად შუახნის ქალები იყენებენ მოზარდების ან მცირე ასაკის ბავშვებისადმი მიმართვისას მეტროში, ავტობუსში და ა.შ. და რომელიც მიზნად ისახავს თავი არარაობად გაგრძნობინოთ.

შვილი, გამატარე, თუ შეიძლება