0

ჰა?

სასტიკად აკრძალული კითხვა მაშინ როდესაც ძმაკაცი გეკითხება შემდეგ წინადადებას: "ამი ცუმი ცამია?".

-ამი ცუმი ცამია?
-ჰა?
-ამომდე ყბაა ;).