0

რაიყო ლობიო ჭამე?

გამოიყენება მაშინ როდესაც თქვენს გვერდზე მჯდომ ადამიანს შეაწუხებს ბუნებრივი მოთხოვნილება და გაუშვებს გაზებს.

...