0

პრაკლატკა დაწვი ?

კითხვა რომელიც კახეთშია გავრცელებული ეს კითხვა გამოიყენება იმ ადამიანის მიმართ რომელიც ითხოვს წყალს

აუ წყალი დამისხით. წყალი რა პრაკლატკა დაწვი ?