0

ჩემი კარგი შენ ხარ

ფრაზა, რომელსაც ბავშვები იყენებენ "შენი კარგი მოვტყან"-ის დასამარცხებლად.

-შენი კარგი მოვტყან.
-ჩემი კარგი შენ ხარ რა გიხარია შე ყლეო.