0

არ ვიცნობ მაგრამ ვიცი

ძირითადად გამოიყენება ახლად გაცნობილი პირის მიმართ უხერხული სიტუაციის თავიდან ასარიდებლად

არ ვიცნობ მაგრამ ვიცი