0

დლაგვი

გამოხატავს ფეხის დიდ და შეუსაბამო ზომას,ასაკთან შედარებით

ამხელა დლაგვებს ფეხი როგორ უნდა ავაცილო