0

ჩაყლისწუწებული

ფიზიკური და გონბრივი მდგომარეობა, ნაპასიანი პლანის დიდი დოზით მიღების შემდეგ.

-ბიჭო რა ქნა დაიბოლა?
-აუ კი ჩაყლისწუწებული ვარ.