0

კაცურად მოქცევა

სიტყვა გამოიყენება ქართველი,მასკულანტი მამაკაცების მიერ.ამით ისინი ხაზს უსვამენ,რომ იგი კაცურია მაგრამ მის წინ მდგომს კაცობა ეშლება.საკუთარი კაცობის დასამტკიცებლად შეგიძლია დაიგინო,სხვისი კაცობის გასაუფასურებლად კი შეგიძლია ეს უკანასკნელი დაამცირო.ეს არის კაცურად მოქცევა.

ორი ბიჭის საუბარი
-ვაიმე გული ლამის გამისკდა.
-ოეე კაცურად მოიქეცი ცოტა მაღიზიანებ ჩემი ....