ჭუჭუჭყლეტია - განმარტებები - ბიძერი
0

ჭუჭუჭყლეტია

ადამიანი რომელიც უსაქმურობისგან ისრესს სასქესო ორგანოს

- არ დაიღალე ამ უსაქმურობით შე ჭუჭუჭყლეტია?