0

გაიხარე

სიტყვა რომლის შემდეგაც ჩატი დასრულებულია

-მადლობა
-არაფრის
-გაიხარე