0

ძღრენი

სიტყვა ძღრენი განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს ქართულ ენაში. არ დაგაბნიოთ "ძღრენი"-ის მსგავსებამ სიტყვა "მძღნერთან". იმის და მიუხედავად რომ ეს ორი სიტყვა ერთსა და იმავე ფიზიკურ ნივთს ასახავს, "ძღრენი" უპრო უხეში და დამახინჯებული ვარიანტია და ეს სიმბოლურ გამოყენებაშიც აისახება.

"კაფეტერიაში იმენა ძღრენს გვაჭმევენ."

0

ძღრენი

ძღრენი არის არასწორად გამოთქმული სიტყვა რაც მას უფრო საზიზღარს ხდის, სიტყვა მძღნერი უფრო ჰუმანურია და არარის ყურში მოსახვედრი

ძღრენის ბიძაშვილი სიტყვებია ჟღვინტლი და ბლოყინი და შორი ნათესაობა ჟიმავი ზასავი და იდინახვი

...