ერთიც - განმარტებები - ბიძერი
0

ერთიც

ერთობლივი შეუთანხმებელი გადაწყვეტილება კიდევ ერთი ღერის მოწევაზე რასაც ერთი გადახედვაც ყოფნის.

-გავიდეთ?
-ერთიც.