0

კენჭის გავლა

ალკოჰოლის ზემოქმედების შედეგად ჩამოყალიბებული ცეკვის მიმდინარეობა

გოგონი რა გჭირს?
- ვცეკვავ
-უკაცრავად, მეგონა კენჭის გავლა გქონდათ