0

ბრდღვნას გავადენ

გამოცდიდან ერთი დღით ადრე წარმოთქმული ფრაზა , რომელიც მასალის სრულყოფილად სწავლისთვის საჭირო მოტივაციის უმაღლეს დონეს გამოხატავს.

დღეს რომ დავჯდები, ბრდღვნას გავადენ მათემატიკას