0

დაგჯობა

ზმნა, რომელიც ასახავს თუ რაოდენ ძლიერად იმოქმედა ერთმა სხეულმა მეორეზე. დაგჯობა იწვევს რომელიმე სხეულის ძლიერად დაზიანებას. შეიძლება დაეგჯოს როგორც სულიერი, ასევე უსულო სახელი.

1. - ბიჭო, თომამ კარებს ტყუპი წიხლი ხია და იმენა დააგჯო.
2. - მიდი, ხიე მაგ დედამოტყნულს, მოაგჯე ყბა!