0

შევლენ პრიამოი ხოდით გამოვლენ ზადნი ხოდით

მასწავლებლების საატესტატო გამოცდის წინანდელი ფრაზა, რომელსაც ჩაჭრისთვის განწირულ მოსწავლეებზე ამბობენ.

დავინახავ რას გააკეთებენ , შევლენ პრიამოი ხოდით , გამოვლენ ზადნი ხოდით..