0

პრახადნოი დვერი

უკონტროლებელი სიტუაცია, როდესაც არასასიამოვნო ადამიანები თავის ჭკუაზე მიდი-მოდიან თქვენივე ტერიტორიაზე.

გამიმართა აქ პრახადნოი დვერი

0

პრახადნოი დვერი

იყენებენ ბაითზე სადაც ხშირი მოძრაობა და კარები მუდმივად ღია რჩება და ხშირად მთავრდება ფრაზით "დაკეტე პრახადნოი დვერი კი არაა!"

დაკეტე პრახადნოი დვერი კი არაა!"