0

ზავიძენიის აპრავდანია

უმეტეს წილად ეს სიტყვები გამოიყენება რესტორნის სამზარეულოში,რაც მის დალაგებაზე და მოწესრიგებაზე მეტყველებს.

-ზავიდენიიის აპრავდანიას გავაკეთებ სიმონ
-ზავიდენიის აპრავდანია გააკეთე სიმონ?
-კიი 2 წუთის წინ მოვრჩი