0

პოხუი

სიტყვა რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ მეგობრის სანუგეშებლად

- საგანი შემეტენა
- კაი პოხუი რა, შემდეგ სემესტრში გაივლი