0

კაბელების საქმე

ტერმინი გამოიყენება იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტის კვალიფიკაციის შესამოწმებლად

იურიდიულზე სწავლობ? კაბელების საქმეზე რა ხდება?