შენ ცოტა ნორმალურად ხომ არ ხარ, ე - განმარტებები - ბიძერი