0

არ გადამიღუნო

გამოიყენება ძირითადად მუქარის შემდეგ, რათა ხაზი გაესვას წარმომთქმელის უშიშარობას

ხელს მოგტეხავ!
არ გადამიღუნო!