ჭაში ნახათქუნები ვედრა - განმარტებები - ბიძერი
0

ჭაში ნახათქუნები ვედრა

გამოიყენებენ მაგრად ნახმარი სახეგაძრობილი ადამიანის მიმართ

არარი ჭაში ნახათქუნები ვედრასავიიით?!