0

გადავირტყი ზურგზე

ძირითადად გამოიყენება მას შემდეგ რა 9 ლარიდან ზემოთ ღირებულების შაურმით დანაყრდება ადამიანი(თუკი მას ადამიანი ქვია).

იიფ, რა 9 ლარიანი შაურმა გადავირტყი ზურგზეე.