0

არა იყოს ნაჭამია

ფრაზა გამოიყენება მაშინ როდესაც სტუმრად ხარ და მასპინძელი გთავაძობს რაიმე სახის საკვებს, შენ გინდა მაგრამ დედაშენი უარით ისტუმრებს

- მოდი შვილო ჭამე რამე
-არა იყოს ნაჭამია