1

რაიყო შეჩემა კალკულატორით ხარ?

ამ შეკითხვით მოგმართავს ძმაკაცი იმ შემთხვევაში,როდესაც მის შეკითხვას უპასუხებ კი ან არათი +/- ნიშნით

-ბიჭო ხვალ მოდიხარ სკოლაში ?
- +
- რაიყო შეჩემა კალკულატორით ხარ?