0

ახლა*

მეგობრისგან შესწორებული სიტყვა რომელმაც უკვე თავი მოგაბეზრა და მისი შემსწორებული მეგობარი მაგარი გასწორებულშია

-ეხლა მივდივარ
-ახლა* მიდიხარ 😊