0

არა ჯერ რადროსია

ფრაზა განოიყენება პერიოდში, მარტიდან-ოქტობრის ჩათვლით, როდესაც მოსაწევის ახალ პარტიაზეა საუბარი.

-არაფერი გაქვს?
-არა ჯერ რადროსია.