0

ნიორწყალი

ნივთიერება, რომელშიც რიგი ქმედებების შესრულებაა შესაძლებელი.

"ჩემი კუჭი ვკორტნე ნიორწყალში", "შენი დედა მოვტყან ნიორწყალში" და ა.შ.