0

არც გაატრაკო

სიტყვათა ორიგინალური კომბინაცია,რომელიც ირონიულ უარს გამოხატავს.

-გიო,წამო შაურმა იკისრე რა.
-არც გაატრაკო!