0

რას შვრები?

უპერსპექტივო დიალოგის დასაწყისი, გამოიყენება უფანტაზიობის და სასაუბრო თემის არ ქონის დროს.

-რას შვრები?
- რავი არაფერს შენ?
-მეც.