0

ვისი ყლე ვის ტრაკშია

ერთგვარი ქაოსი, არეულობა. გამოიყენება გაურკვევლობის ხარისხის შესაფასებლად. შესაძლებელია ფრაზის თავიდან აცილება საერთო ფეისბუქის შექმნით.

"ისეთი პორნო იყო ვერ გაიგებდი ვისი ყლე ვის ტრაკშია"

0

ვისი ყლე ვის ტრაკშია

აღნიშნული გამონათქვამი გამოიყენება გაურკვეველი სიტუაციების გამოსახატავად. თვითონ ფრაზა საკმაოდ ორაზროვანია, ვინაიდან იგი გამოიყენება, როგორც დადებით კონტექსტში - ასევე უარყოფითში.

- "გუშინ ისეთი დალევა მიდიოდა გიუშკისთან ვისი ყლე ვის ტრაკში იყო ვერ გავიგე" (დადებითი კონტექსტი)
- "ეგ მაგარი ყლე დვიჟუხაა ვისი ყლე ვის ტრაკშია ვერ გაიგებ" (უარყოფითი კონტექსტი)