0

ტი სტოლბა ია სტოლბა დავაი ზამეკანია

ფრაზა რომელიც გამოიყენება რუსულის არამცოდნე ქართველი ყმაწვილის მიერ, რომელსაც სურს რუსულ ენოვანი საპირისპირო სქესის წარმომადგენელთან სიყვარულით დაკავება

დევოჩკა ტი სტოლბა ია სტოლბა დავაი
ზამეკანია