0

მოგდევს ვინმე?

ძირითადად გამოიყენება მაშინ ,როდესაც პიროვნება ძალიან მშიერია და ცდილობს სწრაფად დანაყრდეს.

რა იყო შვილო მოგდევს ვინმე?