2

აშმალახა

2015 წლის თავდაცვის "შელოცვა" ვეფხვების წინააღმდეგ

თუ ვეფხვი მოგიახლოვდათ, აიღეთ ჯოხი და იყვირეთ აშმალახა!!