დაგვირგვინება(ბაღდოშვილის განმარტება) - განმარტებები - ბიძერი