0

მოტყვნადი

გოგო/ბიჭი,რომელიც არც ისე მიმზიდველი,ხშირად,ულამზოც კია,მაგრამ ჩვენი ბუნებრივი მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე უარს არ ვიტყოდით...

მაგ:
-აუ გოგოო ზუკა რა სიმპატიურიაა!
-მეჰ, მოტყვნადია რაა...