0

ამომდე ყბა

პასუხი, რომელიც ძმაკაცურ გარემოში კითხვა "რა?"-ს ხშირად მოსდევს. ძირითადად ამ სიტყვის წარმოთქმას მოსაუბრის ძალზედ გახარებული გამომეტყველებაც მოსდევს.

-რა?
-ამომდე ყბაააა...