0

სპლიყვი

სპილოსა და ციყვის ნაჯვარი

- შენს პლიყვი იცი რა არის?
- სპილოსა და ციყვის ნაჯვარი.