0

შენ ვინ გტყნავს რო იხდი ?!

რიტორიკული შეკითხვა, რომელიც მიემართება ადამიანს, რომელსაც არსებულ საქმესთან არანაირი შეხება არ აქვს, მაგრამ რატომღაც მაინც ცხვირს ყოფს.

მაგალითად, კითხვას უსვამ თენგიზს და გპასუხობს გვერდით მდგომი გურამი, მაშინ შეგიძლია გურამს სრულიად ლეგიტიმურად მიმართო ზემოთ აღნიშნული ფრაზით.

...