0

კოფეში ჩახედება

ფრაზა გამოიყენება ორ ახლო მეზობელს შორის რომელთაგან ერთერთი დაჯილდოებულია ყავის დალევის შემდგომ ნალექის მიხედვით მეორის მომავლის განჭვრეტით

გადმო გოგო კოფეში ჩაგახედო