0

მამას გავს

ეს სიტყვა იხმარება 1დან 6 წლამდე ბავშვების მიმართ ხშირად ბავშვს ამგვანებან ოჯახის რომელიმე წევრს მაგრამ სინამდვილეში არანაირად არ გავს ბავშვი არავის

რა საყვარელია რამდენი წლისარის?
-ოთხის
როგორ გავს მამამისსს